Over kbo-Westerbeek.
kbo-westerbeek is van oudsher een katholieke ouderen organisatie .
De laatste jaren profileert, deze vereniging zich steeds meer voor ouderen van 50 jaren en ouder, ongeacht de geloofsovertuiging, en behartigt zij samen met andere overkoepelende ouder organisaties 
in Sint Anthonis de belangen op het gebied van alle ouderen vanaf 50jaar in Westerbeek.
kbo-westerbeek zou je dan ook kunnen lezen als: ” kom bij ons “
op de website treft u een overzicht aan van alle (bestuurlijke) activiteiten, de vele clubjes die actief zijn en wat informatie over uw mogelijke lidmaatschap.
Als ouderenorganisatie zijn we aangesloten bij het kbo-brabant en zijn wij in het cluster en kringoverleg actief .
Daarnaast heeft Sint Anthonis een samenwerkingsorgaan welzijn ouderen.
waar we als kbo-westerbeek ook deel van uit maken.
Het Bestuur