“Op de koffie”
Elke vrijdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur
Het huiskamer project “op de koffie” is voor zelfstandige wonende ouderen, die een te hoge drempel ervaren of niet kunnen deelnemen aan ‘reguliere’ actieviteiten. 
Hierdoor komen ze uit hun isolement, want deelname is van positieve invloed op hun sociaal netwerk.
De zelfstandigheid en regie van de deelnemers wordt zolang mogelijk behouden.